Sauna a děti: co potřebujete vědět

04.01.2023

Sauna je oblíbeným místem pro relaxaci a zlepšení fyzického a duševního zdraví. Nicméně, když přemýšlíme o saunování, můžete si položit otázku, zda je vhodné do sauny brát i děti.

Veřejné sauny obvykle nedovolují vstup dětem do určitého věku. Důvodem bývá to, že jde o relaxační místo a děti mohou ostatní rušit. Oproti tomu některé sauny naopak vyhrazují určité hodiny pouze pro děti, které si tak mohou užít saunování s rodiči.

Jak to tedy je? Tady je pár tipů, nad kterými se můžete zamyslet:

1. Zkušenosti

Jste to vy, kdo je rodič nebo opatrovník a zná své dítě nejlépe. Někdo své dítě bere do mírně vyhřáté sauny už v několika měsících, někdo raději počká, až bude starší. Pokud máte saunu doma a můžete si ji přizpůsobit, je nejlepší nastavit nízkou teplotu a saunování si užít jen na malou chvilku. Dítě se může posadit na stoličku nebo podlahovou rohož, u země je teplota nejnižší. Pokud se vašemu dítěti pobyt v sauně zalíbí, můžete to zkusit příště na delší dobu a vyšší teplotu.

Myslete však na rizika spojená se saunováním. Těla dětí se stále vyvíjejí a nedokážou tak efektivně regulovat teplotu jako těla dospělých. Navíc malé děti ještě neumějí říct nebo identifikovat, zda jim je teplo. Proto je lepší počkat se saunováním dítěte alespoň do doby, kdy umí mluvit a říct, jestli mu není teplo.

2. Teplota a čas pobytu

Teplota v sauně bývá obvykle v rozmezí 70-100°C, což může být pro děti příliš vysoká teplota. Pokud nemůžete nastavit nižší teplotu, děti by měly být v sauně omezeny na velmi krátký čas (například 5 minut), měly by zůstat co nejníž a neustále být pod dohledem dospělé osoby. Dbejte na to, aby dítě nebylo vystaveno přehřátí.

3. Zdravotní stav dítěte

Zdravotní stav dítěte je klíčovým faktorem. U dětí s některými zdravotními problémy, jako jsou srdeční onemocnění, astma nebo kůži postiženou ekzémem, nejdříve konzultujte saunování s lékařem. Děti s horečkou nebo infekčními chorobami by měly být zcela vynechány.

4. Bezpečnost a dohled

Je důležité, aby dítě bylo v sauně vždy pod dohledem dospělé osoby. Děti by neměly být v sauně samy a měly by mít možnost rychle opustit saunu, pokud začnou cítit nepohodlí.

5. Pohoda a preference dítěte

Důležitým aspektem je také to, zda se dítě cítí v sauně pohodlně. Některé děti mohou mít strach z vysokých teplot a mohou saunu nepreferovat. Je důležité respektovat preference dítěte a nepřinutit ho do něčeho, co ho stresuje.

Myslete také na to, že děti mohou rušit ostatní. Ve veřejných saunách, které umožňují vstup dětem ve vyhrazený čas, proto dodržujte toto doporučení.

Jak dětem zpříjemnit pobyt v sauně

I když je to jen pár minut, může se dětem zdát pobyt v sauně dlouhý a nudný. Nenuťte je být potichu a jen sedět na místě. Můžete jim pustit tichou hudbu, povídat si s nimi  nebo dělat nenáročné pohybové aktivity, například protahování nebo dětskou jógu.

Při odpočinkové fázi můžete číst knížku, hrát karty nebo stolní hry. Děti milují společně strávený čas s vámi, obzvlášť pokud je spojený s pohodou a dobrou náladou. Dejte jim šanci být s vámi a užít si společnou chvilku.

Pozor, nezapomínejte na hydrataci!

Zajistěte, aby děti měly k dispozici dostatek vody k hydrataci. Pitný režim je zvláště důležitý po saunování.


Celkově řečeno, saunování s dětmi je možné, ale vyžaduje zvýšenou opatrnost a dodržování určitých pravidel. Než se rozhodnete vzít své dítě do sauny, je nejlepší konzultovat to s lékařem a dodržovat pokyny a omezení stanovená daným saunovým zařízením. Odpovědný přístup k saunování dětí pomůže jim užít si pozitivní účinky sauny na zdraví a pohodu.