Výroba sauny: elektrická kamna nebo kamna na dřevo?

28.02.2023

Kamna hrají v sauně klíčovou roli. Jsou srdcem a duší finského saunování a poskytují teplo, které tvoří jedinečný relaxační a zdravotní zážitek. Kamna mají dlouhou historii a vyvinuly se od tradičních dřevěných struktur k moderním elektrickým nebo infrasaunám. V tomto článku se podíváme na význam a různé typy kamen, které se v saunách používají.

Význam kamen v sauně

Kamna jsou středobodem sauny a jejich hlavní funkcí je ohřev vzduchu v místnosti. Zvyšují teplotu v sauně, což má řadu pozitivních účinků na tělo a mysl:

 1. Pocení a detoxikace: kamna vytvářejí vysoké teploty, které způsobují rychlé pocení. Pocení pomáhá tělu odstraňovat toxiny a odpadní látky.

 2. Zlepšená cirkulace krve: vysoká teplota v sauně způsobuje rozšíření cév a zlepšuje cirkulaci krve. To může mít pozitivní účinky na srdce a krevní tlak.

 3. Relaxace svalů: teplota a horký vzduch z kamna pomáhají uvolňovat napětí ve svalech, což zlepšuje pohodu a relaxaci.

 4. Duševní uvolnění: sauna je také místem relaxace a odpočinku. Teplota v místnosti a klidná atmosféra pomáhají snižovat stres a napětí.

Různé typy kamen

Ve finských saunách se používají dva typy kamen, z nichž každý má své vlastní vlastnosti a výhody:

Tradiční kamna na dřevo

Tradiční kamna na dřevo používají palivo, obvykle dřevo, k ohřevu kamen. Tato kamna vytvářejí suché teplo a mají charakteristickou vůni a atmosféru. Jsou oblíbená pro svůj autentický pocit.

Výhody kamen na dřevo:

 1. Autentický pocit: kamna na dřevo poskytují tradiční a autentický saunový zážitek. Dřevěné palivo vytváří charakteristickou vůni a atmosféru, která mnoho lidí oceňuje.

 2. Přírodní teplo: dřevěné palivo vytváří přírodní teplo a suchý vzduch, což umožňuje rychlejší pocení a detoxikaci těla.

 3. Ekologický aspekt: dřevo je obnovitelný zdroj energie, což znamená, že sauny s kamny na dřevo mohou být ekologicky šetrnější než sauny s jinými druhy kamen.

 4. Více kontroly teploty: uživatelé mohou regulovat teplotu v sauně tím, jak často přidávají dřevo, což umožňuje větší kontrolu nad teplotou a intenzitou saunování.

Nevýhody kamen na dřevo:

 1. Potřeba paliva: kamna na dřevo vyžadují pravidelné přidávání paliva, což může být pracné a vyžaduje neustálou pozornost uživatele. Navíc dřevo musíte někde sehnat, připravit a skladovat.

 2. Delší doba ohřevu: kamna na dřevo obvykle vyžadují delší dobu k ohřevu než elektrická.

 3. Více údržby: kamna na dřevo vyžadují pravidelnou údržbu, včetně čištění kamen, jejich okolí a komína a zajištění bezpečného provozu.

 4. Omezený výběr místnosti: kamna na dřevo vyžadují určitý prostor, sauna proto musí být větší, musí být dostatečně ventilovaná a odolná vůči teplu.

Celkově lze říci, že kamna na dřevo v sauně nabízejí autentický saunový zážitek s tradiční atmosférou a vůní. Na druhou stranu vyžadují více pozornosti a údržby a mají delší dobu ohřevu.

Elektrická kamna

Elektrická kamna jsou moderní a snadno ovladatelná. Stačí zapnout a nastavit teplotu. Mohou být instalována téměř kdekoli, kde je elektrický zdroj.

Výhody elektrických kamen:

 1. Snadná instalace: elektrická kamna jdou obvykle snadno nainstalovat, což znamená nižší náklady na instalaci a méně složitostí než u jiných typů kamen.

 2. Rychlý ohřev: elektrická kamna mají rychlý ohřev, což znamená, že uživatelé mohou saunu rychle využívat, aniž by čekali dlouho na dosažení požadované teploty.

 3. Jednoduché ovládání: elektrická kamna lze snadno ovládat pomocí termostatu nebo časovače. To umožňuje uživatelům regulovat teplotu a dobu provozu sauny podle svých potřeb.

 4. Nízká údržba: elektrická kamna vyžadují méně údržby než tradiční kamna na dřevo. Nemusíte se starat o čištění kamen nebo odstraňování popele.

Nevýhody elektrických kamnů:

 1. Vysoké náklady na provoz: elektrická kamna mohou být dražší na provoz než kamna na dřevo, zejména v případě vysokých cen elektřiny.

 2. Suchý vzduch: elektrická kamna obvykle produkují suchý vzduch, což může být méně příjemné pro některé uživatele a vyžadovat častější ochlazování nebo využívání vlhkých ručníků.

 3. Méně autentický pocit: pro některé lidi může chybět autentický pocit a atmosféra, kterou poskytují tradiční kamna na dřevo.

 4. Závislost na elektřině: elektrická kamna vyžadují stabilní dodávku elektřiny. Pro jejich provoz je nutná elektrická přípojka, u kamen s nízkým výkonem postačí 220 V, ale u silnějších kamen už je potřeba 380 V. Pokud dojde k výpadku elektřiny, saunu nelze používat.

Celkově lze říci, že elektrická kamna v sauně jsou snadno instalovatelná a mají rychlý ohřev, což zvyšuje jejich pohodlí a snadnou regulaci. Na druhou stranu mohou být dražší na provoz a poskytovat suchý vzduch.