Výroba sauny: měříme teplotu, vlhkost a čas

24.11.2023

Sauna je prostředím, kde teplota a vlhkost hrají klíčovou roli v dosahování požadovaných wellness a zdravotních benefitů. Správné monitorování těchto faktorů je zásadní pro zajištění bezpečného a příjemného saunování. Teploměr, vlhkoměr a hodiny jsou nástroje, které vám pomohou udržet optimální podmínky ve vaší sauně.

Teploměr v sauně

Teploměr v sauně slouží k monitorování teploty uvnitř saunové místnosti. Klíčové aspekty teploměru v sauně zahrnují:

  • Odolnost vůči vysokým teplotám: teploměr v sauně by měl být vyroben z materiálů, které jsou schopny odolat vysokým teplotám, které mohou dosahovat až přes 100°C.

  • Snadné čtení: teploměr by měl být snadno čitelný, i při vysokých teplotách. Obvykle se používají teploměry s velkými čísly a kontrastními barvami.

  • Přesnost: důležité je, aby teploměr byl přesný, aby uživatelé mohli sledovat a udržovat teplotu v optimálním rozmezí.

  • Vysoká stupnice: běžné venkovní nebo vnitřní teploměry obsahují stupnici do max. 50°C. Teploměr do sauny se naopak dostává vysoko nad tyto hodnoty.

Při měření teploty v sauně je důležité brát v úvahu, že teplota může v různých částech sauny kolísat. Obvykle je nejvyšší teplota u kamen a při vzdalování se snižuje. Měření teploty povrchů v sauně pomocí elektronických nebo infračervených teploměrů je navíc značně zkreslující, protože člověk uvnitř sauny vnímá teplotu vzduchu, ne teplotu povrchu. Proto se řiďte především svými pocity a preferencemi.

Vlhkoměr v sauně

Vlhkoměr v sauně sleduje vlhkost vzduchu, což je klíčový faktor pro komfortní saunování. Správná vlhkost pomáhá udržovat optimální prostředí, její ideální hodnota se pohybuje mezi 10% až 30%, což závisí na typu sauny a individuálních preferencích uživatelů. 

Nepleťte si však přirozenou vlhkost vzduchu uvnitř sauny se záměrných zvlhčováním vzduchu poléváním kamen. Polévání kamen způsobí prudký nárůst vlhkosti a vytvoří příjemný párový efekt, který je však krátkodobý. Na stupnici vlhkoměru se proto nestihne projevit.

Důležité aspekty vlhkoměru zahrnují:

  • Odolnost vůči vlhkosti: vlhkoměr by měl být konstruován tak, aby odolal vysoké vlhkosti v saunovém prostoru.

  • Přesnost: přesný vlhkoměr je nezbytný pro sledování a udržování optimální vlhkosti v sauně.

  • Snadné čtení: vlhkoměr by měl být snadno čitelný, což umožní uživatelům rychle zjistit aktuální vlhkost vzduchu.

Hodiny v Sauně

Hodiny v sauně mají praktické a časové účely. Umožňují uživatelům kontrolovat, kolik času strávili v sauně, a dodržovat doporučené saunové doby. Mají obvykle tvar přesýpacích skleněných hodin, na kterých je stupnice od 0 do 15. Čas měříte jejich otočením ve chvíli vstupu do sauny.

Některé důležité aspekty zahrnují:

  • Odolnost vůči vysokým teplotám: stejně jako teploměr a vlhkoměr by měly být i hodiny v sauně vyrobeny z materiálů odolných vůči extrémním teplotám.

  • Odolnost vůči vlhkosti: častým dotazem bývá, zda hodiny časem nenavlhnou a netratí svoji funkci. Nemusíte se bát, správně vyrobené hodiny jsou zcela neprodyšně uzavřené a okolní vlhkost jim nevadí.
  • Snadné čtení: hodiny by měly mít velká a čitelná čísla, aby uživatelé mohli snadno sledovat čas během saunování. Čitelnost také zvyšuje barevný písek.


Teploměr, vlhkoměr a hodiny klíčovými nástroji pro správné a bezpečné saunování. Správné sledování těchto faktorů umožňuje uživatelům dosáhnout maximálních wellness benefitů a relaxačního zážitku v sauně.